To jest wersja archiwalna z dnia 15.06.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja strony.

Szkoła Podstawowa nr 53
ul. Zygmunta Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
Tel. (52) 322-17-87; fax (52) 322-76-25


Gimnazjum nr 43
ul. Zygmunta Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
Tel. (52) 322-17-87; fax (52) 322-76-25


XVIII Liceum Ogólnokształcące
Ul. Zygmunta Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
Tel. (52) 322-17-87; fax (52) 322-76-25


Uzupełniające Liceum Uzupełniające nr 5 (wygasające)
ul. Zygmunta Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
Tel. (52) 322-17-87; fax (52) 322-76-25


Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10
ul. Zygmunta Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
Tel. (52) 322-17-87; fax (52) 322-76-25
Zawody:
• kucharz,
• elektromechanik,
• mechanik monter maszyn i urządzeń,
• ślusarz
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej


Szkoła Policealna
ul. Zygmunta Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
Tel. (52) 322-17-87; fax (52) 322-76-25
Zawody:
• technik prac biurowych (wygasający)
• technik administracji
• technik tyfloinformatyk


Szkoła Przysposabiająca do Pracy
ul. Zygmunta Krasińskiego 10; 85-008 Bydgoszcz
Tel. (52) 322-17-87; fax (52) 322-76-25


W Ośrodku funkcjonuje oddział dla dzieci głuchoniewidomych.
Odbywaja się zajęcia specjalityczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej.Opublikował: Jarosław Jaroch
Publikacja dnia: 15.06.2012
Podpisał: Małgorzata Szczepanek
Dokument z dnia: 17.09.2010
Dokument oglądany razy: 4 848