A A A K

Protokoły Kontroli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego


Kontrole 2019

►protokół kontroli ZUS
Do pobrania plik w formacie pdf - 2,7 MB

Kontrole 2017

►protokół kontroli doskonalenie nauczycieli z dnia 17-20.10.2017 r.
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2,60 MB

►protokół kontroli problemowej z dnia 26.07.2017 r.
Do pobrania: plik w formacie pdf - 3,20 MB

►protokół kontroli sanitarnej z dnia 20.03.2017 r.
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2,10 MB

Kontrole 2016

►protokół kontroli sanitarnej z dnia 23.11.2016 r.
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2,70 MB

►protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 22.11.2016 r.
Do pobrania: plik w formacie pdf - 3,40 MB

protokół kontroli z dnia 23.05.2016 r. - archiwum zakładowe
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2,08 MB

►Protokół kontroli sanitarnej z dnia 29.02.2016
Do pobrania: plik w formacie pdf - 6,9 MB

Kontrole 2015

►Informacja pokontrolna projektu WDDS z dnia 23.12.2015
Do pobrania: plik w formacie pdf - 9,3 MB

►Protokół kontroli problemowej dnia 30.11.2015
Do pobrania: plik w formacie pdf - 1,5 MB

►Protokół kontroli sanitarnej z dnia 12.10.2015
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2,6 MB

Kontrole 2014

►Protokół kontroli problemowej dnia 16.12.2014
Do pobrania: plik w formacie pdf - 1,6 MB

►Protokół kontroli sanitarnej z dnia 24.10.2014
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2,5 MB

►Karta wizyty przeprowadzonej w dniu 06.06.2014 r. przez MEN
Do pobrania: plik w formacie pdf - 990 KB

►Protokoły z kontroli z dn. 27.03.2014 Kuratorium Oświaty
Do pobrania: plik w formacie pdf - 5MB

►Protokoły z kontroli z dn. 21.01.2014 r. dot. obiektów budowlanych.
Do pobrania: plik w formacie pdf - 9MB

Kontrole 2013

Protokół kontroli sanitarnej z dnia 25.09.2013
Do pobrania: plik w formacie pdf - 3 MB

Kontrole 2012

►Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczący czynności przeprowadzonych w dniach: 25,26,31.10.2012 r.; 06, 08, 20, 22.11.2012 r.
Do pobrania: plik w formacie pdf - 9MB

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczący oględzin
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. "Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych"
Do pobrania: plik w formacie pdf - 916KB

►Protokół Kuratorium Oświaty dotyczący kontroli doraźnej w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Protokół Kontroli Kuratorium Oświaty dotyczącej prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

 

Kontrole 2011

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Raport z audytu zewnętrznego Projektu pn. Bliżej świata - "Od konretu do abstrakcji", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Do pobrania: plik w formacie pdf - 6MB

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

    

Kontrole 2010

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
    Do pobrania: plik w formacie pdf - 2MB

►Protokół Kontroli Kuratorium Oświaty dotyczącej prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego
    Do pobrania: plik w formacie pdf - 780KB

►Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
    Do pobrania: plik w formacie pdf - 6MB

►Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy
    Do pobrania: plik w formacie pdf - 711KB

►Protokół Archiwum Państwowego dotyczący Kontroli Dokumentacji
    Do pobrania: plik w formacie pdf - 1166KB

►Protokół Kontroli Kuratorium Oświaty 
    Do pobrania: plik w formacie pdf - 996KB Opublikował: Jarosław Jaroch
Publikacja dnia: 26.02.2019
Podpisał: Małgorzata Szczepanek
Dokument z dnia: 07.09.2010
Dokument oglądany razy: 4 096